Skip to main content

Waarvoor kunt u ons inschakelen?

'De goede dingen doen'

Benut het volledig potentieel. Zorg dat het klopt!

Om de goede dingen te doen, dient inzicht te worden vergaard in wat gaat goed, wat zou anders en/of beter kunnen. Passievoorzorg kan in opdracht van u, een onderzoek uitvoeren op het gebied van duurzame inzetbaarheid. In onderling overleg wordt afgestemd op welke onderdelen de inventarisatie zal plaatsvinden met als een resultaat een organisatie advies met aanbevelingen.

Passievoorzorg ondersteunt organisaties in het op orde brengen van de capaciteitsplanning, personele bezetting op basis van eigenregievoering client. Op basis van de workload een goede balans vinden tussen plannen en reageren. Dit draagt bij aan productiviteitsverbetering tegen gelijkblijvende kosten.

Daarnaast kan onderzocht worden welke werkmethoden en hulpmiddelen ingezet kunnen worden om het gezond veilig werken te onderhouden, en het alleen werken aan bed mogelijk te maken. Hiermee worden zorgminuten bespaart, die op een andere manier ingezet kunnen worden.

Door de juiste dingen met elkaar te doen kan het volledig potentieel worden benut. Dan ontstaat er rust, ruimte en voldoening in de organisatie wat zich uit in vitale medewerkers met Werkplezier.

De dingen goed doen (effici├źntie aspect)

Onderhouden van vitale medewerkers door deskundigheidsbevordering door o.a. training & scholing:

 • Ergocoaches
 • Begeleidingsvaardigheden volgens haptonomische principes
 • Comfortzorg op basis van PDL principes
 • Analyseren complexe ADL vraagstukken
 • Juiste inzet en gebruik hulpmiddelen in combinatie met de 5 W’s
 • Individuele begeleiding van medewerkers met arbeid relevante klachten (re-integratie)
 • Inzetbaarheidsgesprekken
  trainen
 • Belasting – belastbaarheid
 • Leefstijl interventies

De dingen  beter doen (effectief & efficient blijven)

Continue verbetering zorg als ook productiviteit door:

 • Nulmeting Duurzame inzetbaarheid op maat
 • Advisering verschillende lagen in de organisatie
 • Trouble shooting
 • Teamontwikkeling
 • Interim Management
 • Coachen Managers op het onderwerp DI

De dingen laten doen

 • (arbeids)ergotherapie:
  • Stimuleren van de zelfredzaamheid van clienten met of zonder hulpmiddel (= reductie fysieke (over)belasting medewerkers)
  • (Complexe) casuistiek ontrafelen inclusief aanbevelingen en/of trainingsaanbod
  • Medewerkers bewust maken van eigen verantwoordelijkheid en inzet eigen lichaam door training on the job