Skip to main content

Berichten rondom thema's duurzame inzetbaarheid en arbeidsmarktvraagstuk

‘Passievoorzorg levert een bijdrage in het onderhouden van vitale inzetbare medewerkers door een integrale bron aanpak waarin leiderschap, zorglogistiek, capaciteitsplanning, werkmethoden en hulpmiddelen samenkomen om een toekomstbestendige organisatie te kunnen worden en te blijven onderhouden.
Graag deelt Passievoorzorg de overdenkingen rondom onderwerpenb die betrekking hebben op duurzame inzetbaarheid. Veel leesplezier.

Recente berichten / Bekijk alle berichten

Het derde alternatief

| Nieuws | No Comments
Communicatie kent drie niveau's: Standpunt, Zienswijze, Belangen-Behoeften. Het derde alternatief biedt mogelijkheden in het vinden van oplossingsrichtingen in een conflict. Uitgangspunt is gezien en gehoord worden. Vaak staan mensen recht…

Te Druk? Work Smarter Not Harder!

| Nieuws | No Comments
6 mei 2019 Slim Organiseren: 'De juiste dingen goed doen'. De cliënt is eindverantwoordelijk is voor een volwaardig bestaan (‘een leven waaraan niets ontbreekt’) en hierin zijn eigen regie voert.…

Praten over verspilling of Continue verbeteren Zorg

| Nieuws | No Comments
1. Over verspilling Verspilling betreft alle activiteiten die geen waarde toevoegen voor de klant, (pagina 216,   Bedrijfsvoering voor Z&W). In de zorgsector worden veelal de volgende acht soorten verspilling onderscheiden: Onnodig transport van cliënten Onnodig…

OERmethodiek als dwarsdenker in de zorg!

| Nieuws | No Comments
6 november 2013: Dwarsdenkers zijn o.a. Martin Luther King, Edison en Gandhi. Dwarsdenken in de zorg kan effectief zijn bij verandertrajecten. Op 6 november 2013 had Passievoorzorg het genoegen om…

Functionele incontinentie, Wake up call

| Nieuws | No Comments
Mijn stelling is: “het onnodig incontinent worden van ouderen in verpleeghuizen kan worden gereduceerd door het goed plannen en organiseren van het primaire zorgproces door het inzetten van vraaggestuurde zorg…

Vraaggestuurde zorg en de rol van de manager?

| Nieuws | No Comments
14 Juni 2019 Vraaggestuurde zorg begint bij ken uw cliënt! En als de wensen van de cliënten bekend zijn, wat is de rol van de manager en professional bij het…

Falend Leiderschap

| Nieuws | No Comments
Falend leiderschap kun je niet verhelpen met een noodverband van extra controles! In praktijk is gebleken dat alleen werken volgens regels, adviezen en afspraken (in controle blijven) de mens inactief wordt en…

Managen of organiseren in de 21e eeuw

| Nieuws | No Comments
14 Juni 2019 Vraaggestuurde zorg begint bij ken uw cliënt! En als de wensen van de cliënten bekend zijn, wat is de rol van de manager en professional bij het…