Skip to main content

De bedoeling

De zorg organisatie is verantwoordelijk voor het leveren van verantwoorde zorg binnen de grenzen van kosten en kwaliteit. Tegelijkertijd dient de organisatie medewerkers te faciliteren om Gezond Veilig en met Plezier hun werk uit te voeren.

Passievoorzorg gelooft dat Leefplezier en Werkplezier onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Dat een integrale duurzame aanpak nodig is voor het borgen van een gezonde bedrijfsvoering, kwaliteit van zorg en duurzame inzetbaarheid personeel.

Dit vraagt om een leven lang leren en betrokkenheid van medewerkers, waarbij de werkgever faciliteert. Een gezamelijke verantwoordelijkheid om elkaar te helpen tot het pensioen, of eerder in vrije wil,  in het arbeidsproces te blijven.

Mission statement

‘Passievoorzorg levert een bijdrage in het onderhouden van vitale inzetbare medewerkers door integrale bron aanpak waarin leiderschap, zorglogistiek, capaciteitsplanning, werkmethoden en hulpmiddelen samenkomen om een toekomstbestendige organisatie te kunnen worden en te blijven.

Integrale aanpak duurzame inzetbaarheid

Passievoorzorg benadert de zorgorganisatie als een levend systeem waarin de elementen ‘gebouw  processen  mensen – materialen’ optimaal kunnen interacteren. Dit om met méér plezier veilig en gezond te werken en inzetbaar te blijven voor nu en de toekomst.  

Om de zelfredzaamheid van cliënten te optimaliseren en duurzame inzetbaarheid personeel te realiseren, kan het vertrekpunt voor elke zorgorganisatie anders zijn.

Passievoorzorg gaat graag met u in gesprek om met u te onderzoeken waar wij u kunnen helpen bij de aanpak van vitale medewerkers.

 

Interesse? Neem contact.