Skip to main content

Falend leiderschap kun je niet verhelpen met een noodverband van extra controles!

In praktijk is gebleken dat alleen werken volgens regels, adviezen en afspraken (in controle blijven) de mens inactief wordt en het bewust zelf nadenken ‘uitblijft’. Daarnaast is vaak in (zorg)organisaties sprake van denken in silo’s. Op verschillende plekken in de organisatie zijn medewerkers bezig met vergelijkbare thema’s over werkprocessen, werktaken, werkomgeving en werkmaterialen om het werken te optimaliseren. Hierin staat men niet (altijd) met elkaar in verbinding wat kan leiden tot bottle necks, verspilling en weerstand.

Als we organisaties blijven zien als machines (in controle blijven), dan hebben we de neiging om te vergeten dat er ook een emotioneel, relationeel en creatief deel is in ons leven als mens. Zodra we met aandacht gaan kijken naar organisaties als een levend menselijk systeem dan zien we dat organisaties niet zouden bestaan, ware het niet door de mensen. De mensen die in relatie met elkaar leven en leren, en die op deze manier een organisatie laten ontstaan en bestaan.

Zodra we aandacht geven aan mensen en relaties in organisaties dan ontstaat er ineens veel meer energie. Er ontstaat communicatie en samenwerking. Als we uitgaan van deze menselijke factor in organisaties, dan ontdekken we dat dit precies de dingen zijn die een organisatie laten leven. Als we organisaties op deze manier bekijken, dan kunnen we een constante beweging en verandering zien die een belangrijk onderdeel zijn of de basis vormen voor leren, groeien en vernieuwing.

Passievoorzorg werkt vanuit het hart op basis van de 3VI’s principes van Rijnlands Denken: ‘Vakmanschap, Vertrouwen, Verbinding & Inspiratie. Samenwerken, samen leren & ontwikkelen om zorgorganisaties te begeleiden in het goed inregelen van het zorglostieke vraagstuk (juiste zorg op het juiste moment en z.n. juiste hulpmiddel) en het borgen van GezondVeiligWerken door een integrale aanpak. Samen bouwen aan een lerende organisatie om te komen tot:

  • Het leveren van toegevoegde waarde aan de klant. Een bijdrage leveren door het primaire proces zo in te regelen dat de cliënt niet  gehinderd wordt in het leven van het eigen leven en de werktaken, personeel en hulpmiddelen goed op elkaar worden afgestemd;
  • Een plan-do-check-act cyclus van Deming of ‘prepare – act – reflect’ om de kwaliteit van zorg inhoudelijk, daar waar nodig te verbeteren   en te borgen;
  • Ook wordt inzicht verkregen in de financiering van Zorgzwaartepaketten en welke activiteiten door het klantsysteem (mantelzorg, vrijwilliger, betaalde kracht), in onderling overleg of tegen betaling kan worden ingezet;
  • Duurzaam inzetbare vitale medewerkers die elke dag opnieuw met plezier hun werk uitvoeren.

Ongevraagd advies:
Regels (afspraken) zijn nodig om een kader te bieden waarbinnen professionals op basis van vertrouwen, verbinding, vakmanschap regelruimte hebben om te excelleren.

Samen kennen en naleven van deze wezenlijke afspraken creëert een cultuur waarin mensen weten waar ze aan toe zijn en dat afspraak = afspraak. Dit is het kader waarin ‘t team zelforganiserend kan opereren o.l.v. een manager die daar waar nodig faciliteert. Een Beperkte set afspraken  is nodig voor regelruimte maar ook om als coachend leider op te kunnen sturen.