Skip to main content

Communicatie kent drie niveau’s: Standpunt, Zienswijze, Belangen-Behoeften.

Het derde alternatief biedt mogelijkheden in het vinden van oplossingsrichtingen in een conflict. Uitgangspunt is gezien en gehoord worden. Vaak staan mensen recht tegenover elkaar en communiceren vanuit de ik vorm.

Veel conflicten of meningsverschillen op het werk of prive worden niet opgelost omdat beide partijen aan hun eigen standpunt vasthouden, en de ander proberen te overtuigen dat hun standpunt/zienswijze wel serieus genomen moet worden en dat dit verloren gaat als men toegeeft aan de ander.

Bij het derde alternatief gaat het om zien: ik zie jou, jij ziet mij. Het zien wordt opgevolgd door doen. Ik stel mij open voor jouw standpunt, en jij staat open voor mijn standpunt. Dit maakt het doen, elkaar  benaderen om te komen tot oplossingsrichtingen mogelijk.

Het derde alternatief is een zienswijze die op de kaart is gezet door Stephen Covey. In het derde alternatief is er méér mogelijk dan ‘jouw manier of mijn manier’. Hij bouwt hierbij voort op het nastreven van synergie wat in de zeven eigenschappen van effectief leiderschap als concept is beschreven.

Alles begint met een open, accepterende houding ten aanzien van de ander en het op waarde schatten van diens opvattingen.

Echte, duurzame oplossingen, of ze nu op het werk, in relaties of op wereldniveau nodig zijn, is volgens Covey alleen mogelijk als we het ‘ik versus jou’-denken loslaten en gezamenlijk op zoek gaan naar het derde alternatief.

Het sluiten van compromissen betekent kiezen voor beiden verlies. Het derde alternatief kiest voor het goede uit beide zienswijzen om te komen tot een nieuwe uitkomst waar iedereen beter van wordt; Win-Win situatie.

Het Derde Alternatief wordt door Passievoorzorg toegepast in advies en training. Het principe is simpel. Bij conflicten of meningsverschillen gaan we op zoek naar win-win: een derde alternatief, waar beide partijen beter van worden.

Hierbij wordt aandacht besteed aan:

–      Zelf reflectie,
–      Blanco luisteren; kunnen luisteren naar de ander zonder meteen te oordelen;
–      Verkenningen met elkaar kunnen aangaan met de wens om samen een synergetische
oplossing te bedenken.